AGRONOVA  

sadovnícka a krajinná tvorba

Projekcia a realizácia sadovníckych plôch je jedna z hlavných činností, ktorým sa venujeme. Naša spolupráca sa začína projektom, vrátane rozpočtu, a návrhom Vašej záhrady, ktorú Vám dodáme v podobe plánu, ale aj grafického 3D vizuálu pre lepšiu predstavu o konečnom výsledku. Po detailnom naplánovaní prác sa presunieme do terénu, kde postupne prejdeme od modelácie terénu cez pokladanie trávnika, či montáže závlahy, až po výsadbu rastlín a finálnu podobu Vašej novej záhrady.  

SLUŽBY 

SADOVNÍCKA a KRAJINNÁ TVORBA 

kompletné záhradnícke služby, odborné rezy, výsadby, kultivácia, zakladanie trávnikov

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

participácia na sadových a
terénnych úpravách 

 

ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ


odhŕňanie snehu, vrátane posypu

ARBORISTICKÉ
a
 FYTOPATOLOGICKÉ ZÁSAHY

hnojenie, ochrana proti chorobám a škodcom, vyväzovanie a istenie korún, výškové a zdravotné orezy, posudky 

NÁVRHY a 3D VIZUALIZÁCIE,
TECHNICKÉ SPRÁVY

vypracovanie projektu do najmenšieho detailu, vrátane výkazu výmer 

ZAVLAŽOVACIE SYSTÉMY a ZÁLIEVKA 

návrh, montáž a servis závlahových systémov prémiovej značky TORO, RAIN BIRD a HUNTER, mikrozávlaha, zálievka mobilnou nádržou MODELÁCIA TERÉNU a STAVBY

úprava terénu, príprava lôžka a pokládka dlažby, budovanie chodníkov a drobných stavieb

STREŠNÉ SUBSTRÁTY 

Široká ponuka substrátov namiešaných presne podľa požiadaviek projektu daného objektu. 


PORTFÓLIO

Ponúkame kompletné služby v oblasti sadovníckej a krajinnej tvorby.