AGRONOVA  

sadovnícka a krajinná tvorba

Projekcia a realizácia sadovníckych plôch je jedna z hlavných činností, ktorým sa venujeme. Naša spolupráca sa začína projektom, vrátane rozpočtu, a návrhom Vašej záhrady, ktorú Vám dodáme v podobe plánu, ale aj grafického 3D vizuálu pre lepšiu predstavu o konečnom výsledku. Po detailnom naplánovaní prác sa presunieme do terénu, kde postupne prejdeme od modelácie terénu cez pokladanie trávnika, či montáže závlahy, až po výsadbu rastlín a finálnu podobu Vašej novej záhrady.  Pre dotvorenie celku našich prác ponúkame aj stavebné práce v podobe pokládky zámkovej dlažby, osadenie obrubníkov a iné stavebné úpravy. 

SLUŽBY 

SÚKROMNÉ ZÁHRADY 

kompletné záhradnícke služby, odborné rezy, výsadby, kultivácia, zakladanie trávnikov

MODELÁCIA TERÉNU

úprava terénu, príprava lôžka 

ZAVLAŽOVACIE SYSTÉMY 

návrh, montáž a servis závlahových systémov prémiovej značky TORO, RAIN BIRD a HUNTER, mikrozávlaha, zálievka mobilnou nádržou DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

participácia na sadových a
terénnych úpravách 

 

ARBORISTICKÉ
a
 FYTOPATOLOGICKÉ ZÁSAHY

hnojenie, ochrana proti chorobám a škodcom, vyväzovanie a istenie korún, výškové a zdravotné orezy, posudky 

STREŠNÉ SUBSTRÁTY 

Široká ponuka substrátov namiešaných presne podľa požiadaviek  daného projektu.


PORTFÓLIO

Ponúkame kompletné služby v oblasti sadovníckej a krajinnej tvorby.