AGRONOVA 

KONTAKT

AGRO-NOVA SK, s. r. o.

Piaristická 276/46, Trenčín 911 01 

IČO: 50344625
IČ DPH: SK2120283968

OR Okresného súdu Trenčín 
Oddiel : Sro
Vložka číslo : 33137/R