AGRO-NOVA 

KONTAKT

AGRO-NOVA SK, s. r. o.

Palackého 85/5, Trenčín 911 01 

IČO: 50344625
IČ DPH: SK2120283968

OR Okresného súdu Trenčín 
Oddiel : Sro
Vložka číslo : 33137/R

Peter Jakubek - konateľ
0948 281 992 

Marco Hochel - riaditeľ, poverený výkonom technického dozoru
0915 118 575

CENNÍK PRÁC JE DOSTUPNÝ NA VYŽIADANIE 

FB https://www.facebook.com/NOVA-garden-1543899642533364/