REZ DREVÍN

05.03.2021

V aktuálnom období je dôležité myslieť aj na rez ovocných drevín. Úspechom k  pekným a produktívnym ovocných stromov je ich každoročné strihanie. Mnohí odborníci preferujú rozdielne spôsoby strihania pre rôzne druhy ovocných stromov.

Čistenie korún 


Na začiatok odstránime odumreté a inak poškodené konáre. Takisto odstránime aj všetky vertikálne rastúce konáriky. Výhonky na kmeni  treba tiež odstrániť, ideálne celé, čo najbližšie k miestu vyrastania.

Presvetlenie korún

Cieľom  je dostať svetlo do koruny a taktiež zabezpečiť ostávajúcim konárom dostatočný priestor pre ďalší rast. Zabezpečí nám to lepšiu úrodu a zredukuje problémy. Odstraňujeme všetky konáre ktoré rastú nadol, do stredu koruny stromu alebo krížiace sa konáre.

 Ak vidíte konáre, ktoré si konkurujú konkurujú, vyrastajú z jedného miesta, alebo konáre ktoré rastú jeden nad druhým, môžete ich  odstrániť. Ponechajte vždy tie konáre, ktoré vyzerajú zdravšie a ktoré zvierajú lepší uhol voči stredu stromu. Konáre s tupšími uhlami sa sa zvyknú pod  váhou  úrody nalomiť, alebo zlomiť.  S presvetľovaním pokračujeme až pokiaľ nezostane medzi konármi prázdny priestor 15 až 30 cm. 


Čas rezu 

Pri jadrovinách používame predjarný rez alebo letný rez. Predjarný rez vykonávame ak strom potrebuje omladiť, má slabý rast alebo potrebujeme zásadnejšie tvarovať korunu a letný rez vykonávame, ak má strom príliš bujný rast a my ho potrebujeme utlmiť, posilniť úrodu a preventívne (mierne) tvarovať korunu. Predajrný rez vykonávame v období, keď už nehrozia silné mrazy. Letný rez môžeme robiť od júna do augusta. V júni ešte nie sú letorasty zdrevnatené. Pri kôstkovinách začíname s rezom až po zbere úrody, spravidla až v auguste.