OCHRANA PROTI ŠKODCOM A CHOROBÁM

10.03.2021

      Okrem rezu ovocných a okrasných drevín je potrebné myslieť aj na ochranu proti chorobám a škodcom. Poskytneme Vám odborné poradenstvo v oblasti ochrany rastlín. Aplikáciou vhodného prípravku ochránime, ale i zachránime Vaše rastliny. I napriek tomu, že mnohí ľudia neradi používajú v spojitosti s rastlinami a prírodou slovo chémia, je nesmierne dôležité myslieť na zdravie rastlín. Je veľmi dôležité dôkladne zvážiť všetky dostupné metódy ochrany tak, aby sme na rastlinke zanechali čo najmenšiu chemickú stopu, no zároveň zlikvidovali parazitujúceho škodcu a chorobu. Ochrana nie je len aplikácia po zistení škodcu alebo choroby, ale je aj prevenciou pred ich výskytom. Je jednoduchšie predísť napadnutiu rastliny preventívnou aplikáciou prostriedku, ako neskôr viac krát zbytočne opakovať, keď je už rastlina napadnutá.