AGRONOVA 

- Brick Park, Bratislava 
- Prima Park, Bratislava (arboristický zásah) 
- údržba zelených plôch mesta Dubnica nad Váhom
- Sadovnícka úprava Mierového námestia v Novej Dubnici 
- Kruhový objazd, Ilava - centrum 
- Obchodná zóna IDEA, Ilava 
- Bytovka Letka, Nová Dubnica
- Cestný ostrovček "Kroha", Nová Dubnica
- Okolie busty J. Krohu, Nová Dubnica
- mnoho ďalších súkromných záhrad
- spolupráca so spoločnosťami: 
CRESCO REAL ESTATE, a.s.
CRESCO Ružinov, s.r.o. 
SM Trnávka s.r.o. 
INFINITY TRUST, s.r.o. 
IDEA Ilava, s.r.o.