STAVEBNÉ PRÁCE

Pokládka zámkovej dlažby (chodníky, parkoviská)

 (podľa zložitosti ukladania, vzoru, kombinácie, farebnosti, hrúbky dlažby)
Pokládka zámkovej dlažby je bez zemných prác. V cene prác je: vymeranie plochy, stiahnutie lôžka, položenie. 

od 9,00€/m2

Pokládka parkových obrubníkov

Pokládka cestných obrubníkov bez zemných prác. V cene prác je: vymeranie obrubníkov, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov do betónu.

4,00€/ bm

Pokládka cestných obrubníkov/obrubníkov pre schody

Pokládka cestných obrubníkov bez zemných prác. V cene prác je: vymeranie obrubníkov, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov do betónu.

5,00€/ bm

Pokládka palisád (do výšky 30 cm)

Pokládka palisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie palisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie palisád do betónu.

3,00€/ ks

Pokládka palisád (do výšky 40 cm)

Pokládka palisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie palisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie palisád do betónu.

4,00€/ ks

Pokládka palisád (do výšky 50-60-90 cm)

Pokládka palisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie palisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie palisád do betónu.

5,00€/ ks

Dopilovanie dlažby, pílenie betónu/asfaltu

V cene prác je: rezanie zámkovej dlažby s diamantovým kotúčom.

6,00€/ bm

Pieskovanie, vibrovanie dlažby

V cene prác je: škárovanie dlažby pieskom, pozametanie dlažby, zavibrovanie.

2,00€/ m2

Osadenie odvodňovacieho žľabu

Pokládka odvodňovacích žľabov a odpadových rúr bez zemných prác. V cene je: vymeranie žľabov, navozenie a hutnenie podkladového materiálu, osadenie žľabov a rúr.

6,00€/ bm

Demontáž dlažby

Cena závisí od veľkosti plochy a možnosti manipulácie s dlažbou. 

6,00 až 8,00€/ m2

*Zemné práce závisia podľa obtiažnosti kopania.

Výkopové práce - ručné, alebo zemné práce - mechanizmami.
Ceny sú uvedené bez DPH a jedná sa o základný cenník. Vypracovanie rozpočtu sa vykonáva po zameraní a obhliadke miesta realizácie. Ostatné ceny budú spracované individuálne po dohode na pracovných úkonoch, pracovnom postupe a použitých materiáloch. Cenotvorba a fakturácia sa vykonáva na základe skutočného stavu.