AGRO-NOVA
Sem vložte podnadpis

ZÁHRADY A KRAJINNÉ ÚPRAVY 

Projekcia a realizácia záhrad resp. sadovníckych plôch je jedna z hlavných činností ktorým sa venujeme. Naša spolupráca sa začína projektom vrátane rozpočtu a návrhom Vašej záhrady, ktorý Vám dodáme v podobe plánu ale aj grafického 3D vizuálu pre lepšiu predstavu o konečnom výsledku. Po detailnom naplánovaní prác sa presunieme do terénu kde postupne prejdeme od modelácie terénu cez pokladanie trávnika či montáže závlahy až po výsadbu rastlín a finálnu podobu Vašej novej záhrady.
Rastliny, ktoré vysádzame vrámci realizácií sú vypestované na Slovensku a je možné ich objednať aj jednotlivo.